Utbildningen består av tretton moduler och varje modul tar ungefär 60-90 minuter att genomföra. Vi rekommenderar att ni gör utbildningen i kronologisk ordning, men ni självklart genomföra utbildningen utifrån vad som passar er verksamhet, ni kan därför använda utbildningen som en kunskapsbank eller göra modulerna utifrån olika teman (läs mer om hur ni går tillväga här).

Vi rekommenderar att ni gör den tillsammans i hela arbetsgruppen eller att ni går ihop i en mindre grupp på 4-5 personer och gör den helt eller delvis tillsammans. 

Ni kan planera upplägget på utbildningen så att det passar eran verksamhet, ni kan till exempel välja att sprida ut så att ni gör en modul i månaden under varje APT eller så väljer ni att avsätta utbildningsdagar till att göra flera moduler. 

Varje modul har en föreläsning, en skriftlig sammanfattning av det som tas upp i filmen och avslutas med en studieguide med reflektionsfrågor och tillhörande fördjupningsmaterial. Reflektionsfrågorna är uppbyggda för att göra tillsammans i arbetsgruppen. 

För ytterligare fördjupning så hänvisar vi till Annelie Karlsson och Jennie Lindes bok När samhället är förälder – Stöd och pedagogik i mötet med placerade barn.

Utbildningen är framtagen av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen bygger på den kunskap som återfinns i Riksförbundet Attention, Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från placerade barn med NPF och delar av boken När samhället är förälder – Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn av Annelie Karlsson och Jennie Linde. 

Föreläsarna i modulerna är:
Annelie Karlsson, författare, specialpedagog, utbildare och handledare.
Jennie Linde, författare, pedagog, utbildare och handledare.
Petter Marklund, handledare och metodutvecklare på Statens Institutionsstyrelse (SiS).
Det finns även filmer med ungdomar från Ung dialogs expertgrupp.