Vägledning om teman

Passar det inte eran verksamhet att göra hela utbildningen utan bara vissa delar?

Då kan ni välja att arbeta med utbildningen som en kunskapsbank eller utifrån specifika teman som passar er verksamhet. Här nedan följer en övergripande tematisering av modulerna.

Tema 1. Grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar

Ett tema som fokuserar på teoretisk kunskap om funktionsnedsättningar och reflektion för att vi ska få mer förståelse om de barn vi möter.

Modul 1. Funktionsförmågor
Modul 2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Modul 3. Flickor
Modul 5. Stress

Tema 2. Bemötande

Ett tema som fokuserar på både teoretisk kunskap, praktiska verktyg i kombination med reflektion om förhållningssätt.

Modul 4. Bemötande i vardagen
Modul 6. Bemötande vid akut stress
Modul 7. Etiken i praktiken  

Tema 3. Stöd och anpassningar

Ett tema som fokuserar på vilket stöd och anpassningar vi behöver ge och hur vi kan arbeta med detta på våran arbetsplats idag och under en längre tid.

Modul 8. Begriplighet och delaktighet
Modul 9. Tydliggörande pedagogik
Modul 10. Möten
Modul 11. Fysisk miljö 

Tema 4. Organisation

Ett tema som lämpar sig för dig som är chef och sitter i ledning.

Modul 12. Skola
Modul 13. Organisation