Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Varmt välkommen till Attentions familjehemsutbildning om NPF!

Den här utbildningen vänder sig till dig som är familjehemsförälder som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom adhd, autism, Tourettes och språkstörning.

Att vara familjehem kan vara tufft men det är ett ovärderligt uppdrag, då det kan ha en avgörande betydelse för ett barns liv. Förhoppningen med den här utbildningen är att du som familjehemsförälder ska få större kunskap om NPF och vad du kan göra för att möta dina barn och unga på bästa sätt. Tanken är också att utrusta dig med goda strategier och verktyg för att spara din egen ork och öka välmåendet i din familj.

Praktisk information

Utbildningen är uppdelad i fem moduler och det tar ca 45-75 min per modul att genomföra. Du kan genomföra utbildningen ensam eller i grupp. Varje modul består av inspelade filmer med antingen föreläsare eller familjehem som delar med sig av sin kunskap och tips, med tillhörande reflektionsfrågor. I varje modul finns även skriftliga sammanfattningar, artiklar och fördjupningsmaterial.

Introducerande föreläsning

Här är en introducerande föreläsning av Annelie Karlsson som ramar in utbildningen i stort.

Föreläsare: Annelie Karlsson, handledare, författare och pedagog.

Här kan du lyssna på Emmas berättelse om hur det är att vara placerad som Annelie hänvisar till i filmen.

Medverkande i utbildningen

Angelica, Gunnar och Linnéa, tre erfarna familjehemsföräldrar som specifikt valt att ta emot barn och unga med NPF. I fyra moduler delar de med sig av sina erfarenheter och tips
Annelie Karlsson, författare, specialpedagog, utbildare och handledare
Bella Stensnäs, leg. psykolog och specialist inom stress och utmattningssyndrom
Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, forskare, författare och föreläsare
Eric Donell, vice ordförande, Riksförbundet Attention
Jennie Linde, författare, pedagog, utbildare och handledare.

Utbildningens 5 moduler

Modul 1. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

I den här modulen får du grundläggande kunskap om NPF genom filmade föreläsningar med Eric Donell, vice ordförande på Riksförbundet Attention. Du väljer därefter själv vilka kapitel som du vill förkovra dig i eller om du vill läsa om alla NPF-diagnoser. Här finns även ett kapitel om tjejer med NPF och placerade barn och unga med NPF och deras ökade stressnivå.

Modul 2. En fungerande vardag

I den här modulen får du se en film med familjehem som berättar om hur de får vardagen att fungera med barn med NPF. Det handlar om att se och möta det enskilda barnet, sänka kraven på både barnet och sig själv, att ha ett förhållningssätt av ”good enough”, skapa rutiner men vara flexibel. I den här modulen får du även en föreläsning av Annelie Karlsson om tydliggörande pedagogik för att skapa tydlighet, begriplighet och förutsägbarhet. Du får även tips på hjälpmedel för att göra vardagen enklare.

Modul 3. Bemötande

I den här modulen möter du tre familjehem som berättar och tipsar om deras bästa bemötandestrategier både i början av en placering och efter en längre tid och vad man gör vid svåra beteenden. Du kan även läsa om vikten av positiva interaktioner och ta del av en övning som kan vara användbar i vardagen. Vi får även en skräddarsydd föreläsning med psykolog Bo Hejlskov Eléven om hur du förebygger problemskapande beteenden. 

Modul 4. Skola

Många familjehem och placerade barn upplever skolan som ett av de största problemen. Barnen och ungdomarna har ofta dåliga erfarenheter, skolan möter inte upp de svårigheter som finns och du som familjehem känner ofta att du står ensam. I den här modulen får du ta del av en film hur skolan är om man har NPF, en film med tips från familjehem om hur du kan skapa samarbete med skolan, samverka och stödja barnet. Du får även en artikel om vad som är bra att känna till om skolan som familjehemsförälder och en artikel med tips till elever med NPF.

Modul 5. Återhämtning

Det är vanligt att man har höga förväntningar på sig själv som familjehem och vi hoppas att den här modulen kommer bidra till att du blir medveten om att vi ofta behöver sänka kraven och förväntningarna både på oss själva som familjehem och på barnet. För att orka behöver du vara snäll mot dig själv och få återhämtning, I den här modulen får du föreläsningar av Bella Stensnäs är psykolog och har arbetat på KI:s Stressmottagning i Stockholm samt en film där familjehemmen berättar om deras bäst tips för att orka