Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Varmt välkommen till Attentions kurs om NPF!

Kursen heter “I mötet med familjer med NPF” och riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt arbete.

Kursen består av sju moduler och varje modul tar ungefär 45-75 minuter att genomföra. Du kan genomföra kursen på individnivå, men det är att föredra att ni går ihop en grupp på din arbetsplats och gör den helt eller delvis tillsammans. Varje modul avslutas med diskussionsfrågor kopplade till det som tagits upp under det specifika tillfället.

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om NPF, ökad förståelse och bättre förutsättningar i mötet med familjer med NPF.

Korta sammanfattningar om varje modul finns som du kan skriva ut.

Längst ner hittar du en översiktsvy över alla moduler och avsnitt.

Kursen är uppdelad i sju moduler

  1. I första modulen får vi grundläggande kunskap om NPF av sjuksköterska Eric Donell även vice ordförande på Attention, också kikar vi på intressant statistik från Attentions enkätrapporter.
  2. I andra modulen föreläser Psykologen Bo Hejlskov Elvén om den onda respektive goda cirkeln. Hur bra det kan gå när man håller sig innanför cirkeln, såväl som hur illa det kan gå om man som socialsekreterare hamnar utanför.
  3. I tredje modulen tar vi upp vikten av ett bra bemötande. Psykologen Bo Hejlskov Elvén föreläser om lågaffektivt bemötande. Vi tittar också närmre på hur NPF kan ställa till det i det personliga mötet med socialtjänsten.
  4. I fjärde modulen pratar psykologen Bo Hejlskov Elvén och socionomen Elisabeth Sundström Graversen om det tillgängliga socialkontoret. Vi tittar också på olika hjälpmedel och på hur en kallelse kan utformas.
  5. I femte modulen fokuserar vi på möten med personer med NPF. Vi ger konkreta mötestips, pratar om hur lätt personer med NPF faller mellan stolarna och djupdyker även i SIP-möten.
  6. I sjätte modulen hör vi mamma Lindas berättelse om hur det är att få en orosanmälan. Vi hör också socialsekreteraren Oscars berättelse om hur det blir när skolan orosanmäler på grund av skolfrånvaro.
  7. I sjunde modulen fokuserar vi på olika goda exempel från verksamheter runtomkring i Sverige.

Kurs innehåll

Expandera alla