Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Trotssyndrom är en relativt ny diagnos som dessutom är ganska omtvistad. Många familjer som lever med trotssyndrom kan få höra av omgivningen att deras barn är bortskämda och ouppfostrade och att föräldrarna “skyller” på en hittepå-diagnos. Eller att alla barn minsann är trotsiga ibland. Det här är attityder som kan göra ett redan utmanande föräldraskap ännu tuffare. Kunskapen om trotssyndrom behöver öka och familjer som lever med problematiken behöver stärkas. Den här kursen är tänkt att bidra till just det.

Kunskap och strategier

Kursen vänder sig i första hand till dig som är förälder till barn med trotssyndrom. Vi hoppas att du ska få mer kunskap om trotssyndrom, men också få verktyg att hantera vardagen. En vardag där trots troligtvis tar mycket kraft och energi och inte sällan innebär många konflikter. Vi hoppas också att du får hjälp att hitta strategier när det kommer till att hantera en omgivning som inte alltid förstår hur det kan vara.