Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Det här materialet riktar sig till dig som vill leda samtalsgrupp för föräldrar på temat trotssyndrom/trotsproblematik.

Syften med föräldrasamtalsgrupp är:

  • Att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha barn med trotsproblematik.
  • Att få träffa andra i en liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.
  • Att öka medvetenhet och få verktyg för att kunna hantera de situationer som uppstår kring barnet och må bättre i sitt föräldraskap.

Bakgrund

Handledningen och studiematerialet har tagits fram av Riksförbundet Attention inom projektet Trots allt! i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och med stöd av Allmänna arvsfonden.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, NPF som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och Språkstörning, deras anhöriga och yrkesverksamma.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Allmänna Arvsfonden ger möjlighet till organisationer att bidra till samhällsutvecklingen.