Andra familjers situation

Attention har undersökt familjers situation

Hösten 2019 så gick Trots allt!-projektet ut med en enkätundersökning riktad till familjer som lever med mycket trots. Vi ska nu titta på några av resultaten av enkäten. Det som blev tydligt var att många föräldrar upplevde ett bristande stöd i sitt föräldraskap.