Övning: Förväntningar

Innan man pratar om metoder så behöver man först se på är vilka förväntningar man har på sitt föräldraskap och sitt barn.

Ofta är drömbilden av barnet en källa till oro för föräldrar. Det ligger i vägen för barnet som faktiskt är och för de förhållningssätt som kan vara effektiva.

Om man utgår ifrån det neurotypiska barnet i sitt bemötande av barnet med trotssyndrom så riskerar man att ställa för höga krav på barnet och konflikterna blir fler.

Ta ett par minuter och fundera på:

Hur ser er drömbild ut av hur ett barn ska/bör bete sig?