Förväntningar och önskemål

Vilka förväntningar och önskemål har du på studiecirkeln?

Det kan exempelvis vara:

  • Få prata med andra i liknande situation
  • Få konkreta råd på hur man kan hantera situationer som uppstår
  • Få veta mer om trotsproblematik

Fundera en stund och skriv ner vilka önskemål just du har.

Gör en runda om era förväntningar och önskemål.

Cirkelledaren sparar svaren till sista träffen så att ni tillsammans se om förväntningar och önskemål motsvarats i studiecirkelns träffar.