Runda: tankar kring övningen

Runda: tankar kring övningen

Hur valde du att svara?

Finns det ett annat sätt du önskar att du skulle reagera på?

Förutom de olika alternativen: finns det något annat som man kan bemöta situationen på?