Diskussion: tankar kring LAB

Hur använder du dig av LAB?

När fungerar det bättre?

Finns det stunder när du upplever att det inte har effekt?