Fortsatta tematräffar

Tack till cirkelledare och deltagare!

Om ni vill fortsätta träffas kommer här förslag på på teman till ytterligare träffar:

  • Förskola
  • Skola och fritids
  • Fritidsaktiviteter
  • Kompisrelationer
  • Släkt och vänner
  • Parrelationen
  • Syskon
  • Föreläsare och boktips
  • Verktyg och strategier

Fundera tillsammans vilka teman och/eller fördjupningar som ni skulle vilja utgå ifrån i ytterligare träffar.