Vilket stöd har du?

Vi vet att förmågan att hålla ut längre och må bättre i sitt föräldraskap påverkas av om man har ett nätverk runt sig som stöttar och hjälper till, när det stormar hemma.

  • Vem har du som hjälper dig?
  • Vad fungerar bra i den relationen och vad önskar du skulle fungera bättre?

På nästa sida ska du få formulera för dig själv hur du önskar att det skulle vara.