Samhällets stödinsatser

Samhällets stödinsatser – runda

Ibland räcker inte det egna nätverket till. Då behöver samhället erbjuda hjälp om familjen inte får ihop sin vardag. Det finns olika insatser från olika aktörer.

Exempelvis:

  • Avlösare
  • Kontaktperson
  • Föräldrastödsprogram
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Korttidsboende
  • Kortisläger

Är det någon av er som har insatser via exempelvis BUP, habiliteringen eller socialtjänsten? Hur fungerar det?

Här hittar du länken till Samhällsguiden – Attentions skrift om samhällets stöd.