Nästa träff

Avslutande träff – eller hur långt har vi kommit?

Nästa träff ska vi göra en tillbakablick på de träffar vi haft.

Har förväntningarna som vi hade i träff ett infriats?

Vi får förslag på teman, filmer och boktips.