Lågaffektivt bemötande – vad är det?

Lågaffektivt bemötande – vad är det för dig?

Idag är det många som använder sig av lågaffektivt bemötande (LAB) sitt föräldraskap och upplever att det förenklar umgänget med barnet med trotsproblematik.

Men vad är egentligen LAB?

Vi ska nu titta på en kort film om trots och just lågaffektivt bemötande.

Efter det tar vi en runda med era reflektioner.