Vilka RU-planer har ni?

Vilka RU-planer har ni?

Fundera en stund på vilka RU-planer som ni kanske redan använder i familjen och skriv ned dem nedan.