Övning: reaktioner på utmanande situation

Varför reagerar föräldrar så olika?

Vi föräldrar är liksom våra barn individer.

Vi reagerar olika på grund av vårt eget bagage och våra egna erfarenheter.

Här kommer en övning där ni får reflektera över en typisk situation där man som förälder kan prövas ordentligt. Hur skulle du reagera. Gör övning på egen hand och diskutera sedan era svar i gruppen.