Upplägg och teman

Fem träffar är grunden i studiecirkeln

Cirkelledaren introducerar innehållet i träffarna:

Träff 1: Introduktion till trots och samtalsgruppen

Träff 2: Jag som förälder och trots – Vad händer med mig?

Träff 3: Omgivningens reaktioner och samhällets stöd

Träff 4: Verktyg och förhållningssätt

Träff 5: Avslutande träff – eller hur långt har vi kommit?

Om vi sedan vill kan vi fortsätta att träffas, stödja varandra och utbyta erfarenheter.