Vad behöver du för att orka?

Nu har vi talat en del om hur man kan bemöta barnet med trots med hjälp av olika förhållningssätt och metoder.

I familjer med barn med trotsproblematik så är konflikter oundvikliga. Det ingår i barnets problematik.

Frågan är vad du som förälder behöver för att orka ta de konflikter som uppstår?

På nästa sida ska ni först få välja olika alternativ som ni tycker ger energi och också komma med egna tips på vad som funkar för just er.