Förväntningarna

Förväntningarna från träff 1

Vi går igenom era nedskrivna förväntningar från träff 1.

  • Vad har infriats?
  • Vad har inte kommit med eller skulle behöva fördjupas?