Inledande runda

Förhållningssätt, insikter och verktyg till ett gott mående i föräldraskapet

Den här träffen kommer handla om olika förhållningssätt, insikter och verktyg som kan hjälpa om man lever med ett utmanande föräldraskap.

Vi kommer idag att titta särskilt på:

  • Förväntningar och acceptans
  • Konflikthantering

Men först ska vi börja med en runda och se hur föräldraskapet mår idag.