Formulera önskemål

Hur kan man uttrycka önskemål till omgivningen?

Det kan vara bra att vara så konkret som möjligt när man ber sin omgivning om hjälp.

Försök att formulera tydliga önskemål.

Testa önskemålen på varandra!