Kriterierna för trotssyndrom/ODD

Trotssyndrom/ODD

I filmen nämndes kriterierna för en trotssyndromsdiagnos.

Diagnoskriterier enligt DSM-5 är:

  • Tappar ofta besinningen
  • Är ofta lättretlig och stingslig
  • Är ofta arg och förbittrad
  • Argumenterar ofta mot auktoriteter eller mot vuxna personer
  • Trotsar ofta aktivt eller vägrar följa regler och krav
  • Förargar ofta avsiktligt andra
  • Skyller ofta på andra för sina egna misstag eller dåligt uppförande
  • Elak eller hämndlysten

Känner du igen ditt barn?

Ta fem minuter och gör en övning där du rangordnar ovanstående kriterierna som du tycker stämmer på just ditt barn. Överst lägger du det som känns mest problematiskt och underst det som känns minst relevant för just ditt barn.