Presentationsrunda

Inledande presentationsrunda

Nu är det dags för er att presentera er för varandra i en första runda.

Vem är du och hur ser din familj ut?

Namn?

Barns ålder?

Barnets problematik: diagnos/diagnoser?

Finns det syskon?

Samboende eller ensamstående?

Skolform?

Något mer som du vill berätta nu?