Hej och välkommen!

Välkommen till studiecirkeln Trots allt!

Här kommer vi att prata om föräldraskap och ODD/trotsproblematik. (Oppositional Defiant Disorder)

Cirkeln är även för dig som lever med barn utan fastställd diagnos men som upplever trotsproblematik i familjen.