Presentation av tema och runda

Idag ska vi prata om något som många föräldrar tycker är svårt; omgivningens starka reaktioner på trotsbeteende. Inte nog med att man ska parera barnets ofta utmanande attityd; man ska också förklara det för andra som kan ha mycket klara idéer om vad man behöver göra för att barnet ska sluta bråka.

Vi kommer också titta på samhällets stöd, vilka eventuella insatser ni har tagit del av och era tankar kring dem.

Men vi börjar med en runda. Hur har veckan varit och hur mår föräldraskapet idag?