Trygghetsregler

Grundläggande trygghetsregler i studiecirkel

Trygghetsregler:

Innan vi presenterar oss för varandra så ska vi gå igenom grundläggande trygghetsregler:

  • Det som sägs om våra privata förhållanden stannar i rummet.
  • Kunskap, information om stödinsatser och andra tips kan självklart delas till familjemedlemmar och andra som familjen kommer i kontakt med.
  • Man får inte filma eller spela in för eget bruk. Skriv anteckningar om du behöver stöd för minnet.
  • Alla får komma till tals i gruppen.
  • Försök om möjligt meddela studiecirkelledaren om du är försenad eller förhindrad att delta i en träff.