Inledande runda

Inledande runda

Välkommen!

Dagens träff kommer att bli ihopsamling och utvärdering av de fyra föregående träffarna.

Vi kommer också att tillsammans fundera på om det finns behov i gruppen av att fortsätta träffas som en kamratgrupp.

Vi inleder med en runda kring hur läget är i föräldraskapet och om något särskilt hänt sedan senaste träffen.