Nästa träff

Nästa träff

Nästa gång handlar om verktyg och förhållningssätt.

Vilka verktyg och förhållningssätt har man nytta av i ett föräldraskap med trotssyndrom/ trotsproblematik?