Använda Attention.se

Använda Attention.se

https://attention.se/ finns filmer och material som kan användas i kommande tematräffar. Här är förslag på några:

Tema: Föräldrarollen och parrelation:

Föräldrarna och förväntningarna – om extra utmanande föräldraskap och parrelation (12 minuter) Klicka här

Pappan och alla kontakterna (5 minuter) Klicka här

Tema skolan: Min skola – Marcus (8 minuter) Klicka här

Tema fritid: En film om idrott och NPF Klicka här

Tema familj: filmer från projektet Familjelyftet här

Attentions tidning temanummer:

Trots, Relationer, Meningsfull fritid, Föräldrar med egen diagnos, Tillgängliga lärmiljöer, Syskon, Skola och Forskning. här