Frågor om förståelse hos släkt och vänner

Här ska ni på egen hand svara på frågor om vilken förståelse ni upplever – eller inte upplever – från er nära omgivning.

Vad önskar ni mest från er familj och vänner?

  • Avlastning
  • Vänligt bemötande mot mitt barn
  • Gedigen kunskap om trotssyndrom/trotsproblematik
  • Att bli inkluderad fast barnet stökar
  • Förståelse utan pekpinnar

Du kan välja flera eller alla alternativ men rangordna gärna och välj ut en som känns särskilt viktigt för just er familj.