Varför reagerar vi föräldrar olika på trots?

Varför reagerar föräldrar så olika?

Vi föräldrar är som sagt – liksom våra barn – individer. Vi reagerar olika på grund av vår personlighet, vårt eget bagage och våra egna erfarenheter.

Om det pratar Bella Stensnäs i nästa film som vi ska titta på nu.