Övning: Drömscenario

Drömscenario

Här får ni fullkomligt drömma er bort.

Hur skulle det optimala stödet se ut för just din familj?

Går sedan drömscenariot att förverkliga på ett rimligt sätt?

Kanske behövs det fler aktörer som kan uppfylla olika delar.