Ross Greenes korgar

Träff 4: Verktyg och förhållningssätt

Ni pratade om att välja sina strider med hjälp av Ross Greenes “korgar”. Är det något ni har tänkt vidare kring?