Verktyg och insikter

Runda om verktyg och insikter

Är det några verktyg och insikter som ni särskilt tar med er från träffarna?