Diskussion – Trygghetsregler

Vilka trygghetsregler vill vi ha i vår grupp?

Diskutera:

  • Vad finns det för erfarenheter av studiecirklar i gruppen?
  • Hur vill vi ha det i vår grupp?
  • Vilka trygghetsregler behöver vi?
  • Praktiska frågor?
  • Önskemål?